REGLAMENT DE RÈGIM INTERN FCBQ I C.B. CORBERA

El reglament tant de la FCBQ com del CLUB BÀSQUET CORBERA són les normes que regulen el nostre dia a dia tant social com esportiu i són de domini públic.

Podeu consultar el reglament de règim Intern de la Federació Catalana (aprovat per l’Assemblea General Ordinària de socis/es data 1 d’agost de 2020) en el següent enllaç: REGLAMENT FCBQ .

I el reglament de règim intern del Club Bàsquet Corbera que trobareu en el següent enllaç: REGLAMET RÈGIM INTERN C.B CORBERA .